"Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio"

Właściwość

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, wierzycielowi przysługuje prawo wyboru komornika, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości oraz spraw, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Składając wniosek o wszczęcie egzekucji poza rejonem Komornika (dla tutejszej kancelarii będzie to obszar Sądu Rejonowego w Gdyni) należy zamieścić informację, iż wierzyciel korzysta z prawa wyboru komornika.